Great American Beer

Ölmenyn är uteslutande amerikansk, inte för att det inte finns andra bra ölländer, men det ska vara genuint amerikansk på Zäll’s.